STADION PIŁKARSKI JEST BUDOWLĄ

wpis w: Artykuły | 0
Read Offline:

Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska ) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 295/15.

Zapraszamy do lektury uzasadnienia wyroku.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BEDAF38FB9