Jak ważne jest terminowe otrzymanie nalezności za świadczone usługi i sprzedane towary wie każdy przedsiębiorca. Problemy w tym zakresie nie mogą być lekceważone, gdyż mogą zachwiać płynnością finansową jednostki. Idąc naprzeciw potrzebom klientów pomagamy im między innymi w niniejszym zakresie:

1. wdrażanie i audyt procedur windykacyjnych,

2. wdrażanie polityki kredytowej wobec odbiorców usług i towarów,

3. usługi w zakresie odzyskiwania należności w trybie nakazowym, upominawczych (w tym EPU),

4. realizacja praw wierzyciela wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

5. realizacja określonych etapów windykacji polubownej (np. wezwania do zapłaty, negocjacje telefoniczne, ugody i przerywanie biegu terminu przedawnienia),

6. sporządzanie pism w trakcie procesu windykacji sądowej i egzekucyjnej,

7. umowy powierniczego przelewu wierzytelności,

8. inne np. skarga pauliańska, upadłość konsumencka, wpis do rejestru dłużników, wnioski o ogłoszenie upadłości, pieczęć prewencyjna.

To tylko przykładowe propozycje naszych usług. Mamy mnóstwo innych pomysłów jak pomóc w procesach windykacji. Zapraszamy do kontaktu !