Zakres obsługi kadrowo-płacowej prowadzonej przez naszą Firmą Audytorską obejmuje przede wszystkim:

sporządzanie list płac i rozliczanie wynagrodzeń, w tym rozliczenia godzin nadliczbowych,

sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi;

ewidencje czasu pracy,

prowadzenie i udostępnianie dokumentacji kadrowej, w tym akt osobowych pracowników,

sporządzenia i składanie deklaracje ZUS i dokumentów zgłoszeniowych,

sporządzanie imiennych deklaracji RMUA,

sporządzania deklaracji PIT,

sporządzanie deklaracji PFRON,

naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych,

raporty na temat zatrudnienia na życzenie,

wystawianie świadectw pracy,

kompletowanie dokumentów do ustalania kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,

obsługa kontroli prowadzonej przez ZUS i inspekcje pracy,

obsługa rachunków bankowych, z których przelewane są wynagrodzenia,

tworzenie regulaminów wynagrodzeń, pracy i innych.

Korzystając z naszych usług możesz liczyć na pełne odciążenie w sprawach biurowych oraz księgowych związanych z kadrami i płacami. W ramach obsługi zajmiemy się deklaracjami PIT, wszelkimi sprawami związanymi z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji itp.

Obsługa płacowa i kadrowa to także możliwość uzyskania konkretnych porad i zaleceń. Będziesz mógł się do nas zgłosić ze wszystkimi problemami i pytaniami księgowymi dotyczącymi pracowników. Specjaliści z firmy audytorskiej E-Accounting.pl stale kontrolują zmieniające się przepisy, odpowiednio wcześnie na nie reagując.

 

Nie trać swojego cennego czasu, zleć obsługę kadrowo-płacową specjalistom!