OBRÓT BITCOINAMI PODLEGA VAT

wpis w: Aktualności | 0
Read Offline:

Handlujesz alternatywnymi środkami płatniczymi bitcoin ?

Uważaj, bo to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zapraszamy do lektury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku (sygn. akt I SA/Po 2393/15).

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw,y jako stanowiący punkt wyjścia do rozważań prawnych, miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. wydany w sprawie o sygn. akt C-264/14, w którym stwierdzono, że zbywanie bitcoinów jest usługą.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AE39F5ACB9