W naszej firmie hołdujemy zasadzie, że każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania. Szanujemy wyjątkowość naszych klientów, dlatego też priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do każdego z nich oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Zapewniamy sprawną komunikację, szybką wymianę informacji oraz stały wgląd w bieżącą sytuację finansową.
Nasz zespół posiada długoletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości oraz podatków zdobyte przy obsłudze podmiotów gospodarczych.
Założyciel firmy Dariusz Petryka magister ekonomii, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, jak również odbył liczne kursy z zakresu księgowości. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów. Posiada licencję Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przez wiele lat pełnił funkcję głównego księgowego i dyrektora finansowego w dużych polskich i międzynarodowych grupach kapitałowych.
Specjaliści, tworzący nasz zespół są absolwentami wyższych uczelni na kierunkach finanse i bankowość, posiadają certyfikaty Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz liczne zaświadczenia o ukończeniu kursów podnoszących kwalifikacje. Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, którzy cały czas rozwijają swoją wiedzę także poprzez członkowstwo oraz aktywne uczestnictwo w życiu środowiska księgowych.
Obsługujemy podmioty z Warszawy (Białołęka-Tarchomin), Legionowa, Jabłonny i okolic. Dzięki rozwiązaniom w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jesteśmy w stanie obsługiwać podmioty z całej Polski.
Informacje o spółce ADP ACCOUNTING SP. Z O.O.:
ADP ACCOUNTING Sp. z o.o.
ul. Stanisława Barei 3/76
03-141 Warszawa
KRS: 0000721289 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy)
NIP: 5242854116
REGON: 369587002
Kapitał zakładowy wpłacony: 5.000,00 zł