Wykonujemy usługę inwetaryzacji, zarówno przeprowadzaną ze względu na wymogi ustawowe, jak też ze względu na odrębne potrzeby klienta.

Kluczowa nasza usługa, czyli inwentaryzacja roczna to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu firm, w szczególności firm handlowych. Jest to także proces, który mocno absorbuje personel i pochłania znaczne zasoby przedsiębiorstwa, a także często wprowadza zakłócenia w funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka, oferując profesjonalną usługę inwentaryzacji pełnej, uwalnia swoich kontrahentów od niedogodności związanych z organizacją tego procesu.

Oto przykładowe zlecenia jaki jesteśmy w stanie wykonać:

1. sporządzanie wewnętrznych regulacji w zakresie inwentaryzacji np. instrukcji, zarządzeń, planów czy umów o odpowiedzialności materialnej,

2. nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji przez zespoły klienta,

3. kontrola inwentaryzacji wykonywanej przez klienta tzw. kontrola błędów liczenia,

4. ad hoc niezapowiedzialne inwentaryzacje kontrolne,

5. wysyłka potwierdzeń sald należności i zobowiązań do kontrahentów,

6. inwentaryzacja środków trwałych polegająca na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia,

7. wdrażanie kompleksowych systemów inwentaryzacyjnych opartych o technologię kodów kreskowych czy RFID,

8. kontrola dostaw wewnątrzzakładowych,

9. rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,

10. audyt procesów inwentaryzacji.