Jestesmy także gotowi pomóc w następujących czynnościach:

1. sprzedaż gotówych spółek,

2. rejestracja nowych spółek,

3. wypełnianie i składanie formularzy KRS,

4. dostarczanie fotokopii akt dowolnych spółek zgromadzonych w KRS,

5. przygotowywanie projektów umów (statutów) spółek prawa handlowego, a także uchwał zgromadzeń wspólników.

Zapraszamy do współpracy!