Zakres osług obejmuje – poza sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych oraz prowadzeniem ewidencji podatkowych – w szczególności:

1. sporządzenie opinii w zakresie stosowania przepisów podatkowych,

2. sporządzenia wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

3. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, w tym weryfikacja obowiązku sporządzania takiej dokumentacji,

4. opiniowanie projektów umów pod kątem podatkowym,

5. obsługa postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych, a także inna pomoc w kontakach z organami podatkowymi,

6. optymalizacja podatkowa np. optymalizację podatkową transakcji wewnątrz grupy kapitałowej, optymalizację zobowiązań podatkowych w procesach przekształceń własnościowych, planowanie działań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji obciążeń podatkowych,

7. uzyskanie decyzji o wsparciu inwestycji,

8. ulga na działalność badawczo-rozwojową,

9. Jednolity Plik Kontrolny – generowanie i weryfikacja,

10. audyt podatkowy.

OFERUJEMY TEŻ SZEROKI WACHLARZ USŁUG OPARTYCH O WYNAGRODZENIE SUCCESS FEE, GDZIE NASZYM ZADANIEM JEST DOPROWADZENIE DO UZYSKANIA ZWROTU NADPŁACONYCH PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNOPRAWNYCH.