ZBYCIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKI ZALEŻNEJ A OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

wpis w: Artykuły | 0

Jeżeli na dzień bilansowy istniała grupa kapitałowa to zasadniczo spółka dominująca jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie zwalnia z tego obowiązku fakt sprzedania – po dniu bilansowym, a przed dniem sporządzenia sprawozdania – udziałów w spółkach zależnych, powodujące … Continued

STADION PIŁKARSKI JEST BUDOWLĄ

wpis w: Artykuły | 0

Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska ) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) – tak wynika z orzeczenia … Continued

Artykuł 2

wpis w: Artykuły | 0

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się … Continued