OBRÓT BITCOINAMI PODLEGA VAT

wpis w: Aktualności | 0

Handlujesz alternatywnymi środkami płatniczymi bitcoin ? Uważaj, bo to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zapraszamy do lektury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku (sygn. akt I SA/Po 2393/15). Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw,y jako … Continued

WYROK TSUE W SPRAWIE TZW. PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

wpis w: Aktualności | 0

Definicja określająca, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu jest sprzeczna z Dyrektywą VAT. Tak wynika z wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w … Continued

ANGLOJĘZYCZNA WERSJA TEKSTU USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

wpis w: Aktualności | 0

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała anglojęzyczną wersję tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze poublicznym. Jeśli ktoś zamierza szlifować specjalistyczny branżowy język angielski, to polecamy lekturę tego dokumentu. To i inne … Continued

KUKIZ’15 PROPONUJE UPROSZCZENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH

wpis w: Aktualności | 0

Na konferencji prasowej w dniu 16 stycznia 2017 roku Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka wraz z posłem Jakubem Kuleszą przedstawili w imieniu klubu poselskiego Kukiz’15 przedstawił proozycję uproszczenia deklaracji składanej na potrzeby podatku VAT. Obecnie deklaracje VAT zawierają około 60 pól. … Continued