ZBYCIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKI ZALEŻNEJ A OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

wpis w: Artykuły | 0

Jeżeli na dzień bilansowy istniała grupa kapitałowa to zasadniczo spółka dominująca jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie zwalnia z tego obowiązku fakt sprzedania – po dniu bilansowym, a przed dniem sporządzenia sprawozdania – udziałów w spółkach zależnych, powodujące … Continued

OBRÓT BITCOINAMI PODLEGA VAT

wpis w: Aktualności | 0

Handlujesz alternatywnymi środkami płatniczymi bitcoin ? Uważaj, bo to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zapraszamy do lektury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku (sygn. akt I SA/Po 2393/15). Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw,y jako … Continued

WYROK TSUE W SPRAWIE TZW. PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

wpis w: Aktualności | 0

Definicja określająca, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu jest sprzeczna z Dyrektywą VAT. Tak wynika z wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w … Continued

ANGLOJĘZYCZNA WERSJA TEKSTU USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

wpis w: Aktualności | 0

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała anglojęzyczną wersję tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze poublicznym. Jeśli ktoś zamierza szlifować specjalistyczny branżowy język angielski, to polecamy lekturę tego dokumentu. To i inne … Continued

STADION PIŁKARSKI JEST BUDOWLĄ

wpis w: Artykuły | 0

Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska ) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) – tak wynika z orzeczenia … Continued

Artykuł 2

wpis w: Artykuły | 0

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się … Continued

KUKIZ’15 PROPONUJE UPROSZCZENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH

wpis w: Aktualności | 0

Na konferencji prasowej w dniu 16 stycznia 2017 roku Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka wraz z posłem Jakubem Kuleszą przedstawili w imieniu klubu poselskiego Kukiz’15 przedstawił proozycję uproszczenia deklaracji składanej na potrzeby podatku VAT. Obecnie deklaracje VAT zawierają około 60 pól. … Continued