ANGLOJĘZYCZNA WERSJA TEKSTU USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

wpis w: Aktualności | 0
Read Offline:

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała anglojęzyczną wersję tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze poublicznym.

Jeśli ktoś zamierza szlifować specjalistyczny branżowy język angielski, to polecamy lekturę tego dokumentu.

To i inne elektroniczne publikacje Polskiej Izby Biegłych Rewidentów można pobrać tutaj: https://www.pibr.org.pl/pl/e-biblioteka