ARTYKUŁY

 

ZBYCIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKI ZALEŻNEJ A OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jeżeli na dzień bilansowy istniała grupa kapitałowa to zasadniczo spółka dominująca jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie zwalnia ...
Czytaj Dalej

HANDEL UŻYTKAMI ROLNYMI – PODATEK ROLNY CZY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ?

Czy przedsiębiorca, która nabywa użytki rolne w celu ich dalszej odsprzedaży (czyli traktując je jak towary handlowe) płaci podatek rolny ...
Czytaj Dalej

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić problematykę dokumentu nazywającego się „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego„. Zgodnie z art. 267 ...
Czytaj Dalej

STADION PIŁKARSKI JEST BUDOWLĄ

Stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska ) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 ...
Czytaj Dalej

Zobacz wszystkie artykuły.

AKTUALNOŚCI

 

OBRÓT BITCOINAMI PODLEGA VAT

Handlujesz alternatywnymi środkami płatniczymi bitcoin ? Uważaj, bo to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zapraszamy do lektury wyroku Wojewódzkiego Sądu ...
Czytaj Dalej

WYROK TSUE W SPRAWIE TZW. PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

Definicja określająca, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu jest sprzeczna z Dyrektywą VAT. Tak ...
Czytaj Dalej

ANGLOJĘZYCZNA WERSJA TEKSTU USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała anglojęzyczną wersję tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich ...
Czytaj Dalej

KUKIZ’15 PROPONUJE UPROSZCZENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH

Na konferencji prasowej w dniu 16 stycznia 2017 roku Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka wraz z posłem Jakubem Kuleszą przedstawili w ...
Czytaj Dalej

Zobacz wszystkie aktualności.